REKLAMAČNÍ ŘÁD
společnosti IP Logistics s.r.o. se sídlem Horymírova 580, Frýdek-Místek, PSČ 73801, IČ: 27765661
 
 
Reklamační řád stanovuje postup při uplatnění nároků z vad zboží.
Týká se reklamací z důvodu kvality, druhu nebo počtu dodaného zboží.
 
I.
 
Při převzetí zboží je nutné zásilku řádně zkontrolovat, zvláště pokud se jedná o křehké zboží, zejména o hliníkové rámečky.
V případě jakéhokoli poškození přepravního obalu je nutné s přepravcem písemně sepsat výhradu k převzetí zásilky, následně provést kontrolu obsahu zboží
a v případě zjištění poškození zboží sepsat s přepravcem reklamační protokol.
V případě, že je zřejmé, že je v balíku (i při nepoškozeném obalu) rozbité sklo, zásilku nepřebírat
 
Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení zásilky, tak aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
Reklamaci zakoupeného zboží lze uplatnit telefonicky na tel. 725617097, mailem na ..........................
Místem pro uplatnění reklamace zakoupeného zboží přes zásilkový obchod je provozovna ve Frýdku-Místku, na ulici Horymírova 580
 
 
Při nahlášení reklamace je nutné uvést číslo faktury, název sortimentu, důvod reklamace (u vadného zboží specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje) a požadavek na způsob vyřízení.
Je nutné zaslat fotodokumentaci reklamovaného zboží mailem na  ..............................
 
 
Vyžaduje-li reklamace posouzení zboží, kupující zajistí doručení zboží na provozovnu
Zboží k vrácení zpět musí být kompletní (pokud není dohodnuto jinak), ve vhodném
obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům daného zboží, nejlépe v
původním obalu a musí být před vrácením skladováno tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 
II.
 
Podmínky vrácení zboží, které nemá vady
Zakoupené zboží může být vráceno pouze za podmínek, že bylo nepoužité, nenařezané, nepoškozené, včetně příslušenství, v originálním obalu a vhodné pro další prodej.
Zboží lze vrátit pouze po dohodě, na náklady kupujícího do 3 pracovních dní, je účtován manipulační poplatek 10% z ceny vráceného zboží
 
III.
 
Zboží, které nelze vrátit
 
hliníkové rámečky bez skla
hliníkové rámečky zasklené
veškeré profily nařezané na míru
LED lišty vyrobené na míru
stolové nohy
šatní systém
stolové podnože
 
IV.
 
V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
 
V.
 
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
 
opotřebení věci jejím obvyklým užíváním
- neodborné montáže a manipulace